*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujRaporty Bieżące 2019

 
Rozliczenie nabycia akcji Alchemia S.A.
 
Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.
 
Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.
 
Aktualizacja informacji w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości
 
Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za 2018 rok.
 
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
 
Ogłoszenia przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A.
 
Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej na nabycie przez Spółkę akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania, na podstawie której Spółce został udzielony kredyt oraz gwarancja.
 
Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
 
Aktualizacja informacji nt. listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting