*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujKarina Wściubiak - Hankó

Karina Wściubiak - Hankó

 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Karina Wściubiak - Hankó nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO

Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 

Studia podyplomowe

  • Podyplomowe Studia Rachunkowości i Controllingu w Częstochowie
  • MBA  zdobyty na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
 

Przebieg kariery zawodowej

Swoje doświadczenia zawodowe zdobyła w giełdowej Spółce Boryszew S.A. a następnie w Skotan S.A. Pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej w kilku spółkach, m.in. Skotan S.A. (do dziś), Midas S.A. w tej ostatniej przez okres dwóch lat była również prezesem Zarządu. Tę samą funkcję pełni w Alchemia S.A. od 2001 roku.

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting