*
polski english ue
Boryszew
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujPiotr Lisiecki

Piotr Lisiecki

 

Członek Rady Nadzorczej

Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Lisiecki nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 i 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 RO

Pan Piotr Lisiecki jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Fizyki
i Astronomii. Był stypendystą Uniwersytetu w Leeds oraz ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Zarządzanie i Marketing

 

Przebieg kariery zawodowej

Od dnia 7 listopada 2018 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Boryszew S.A.
Od lipca 2017 roku do grudnia 2018 roku był Prezesem Zarządu spółki Huta Bankowa Spółka z o.o.
Od czerwca 2016 roku do dnia 7 listopada 2018 roku był członkiem Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
Od czerwca 2013 do marca 2016 roku Pan Piotr Lisiecki pracował w Banku Ochrony Środowiska S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sprzedaży Korporacyjnej a następnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
Od kwietnia 2012 do maja 2013 roku pełnił funkcję Dyrektora w Departamencie Klientów Korporacyjnych w DZ Bank S.A.
Od września 2010 do kwietnia 2012 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Departamencie Sieci Centrów Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Bank S.A.
Od lipca 1995 do sierpnia 2010 roku pracował w BZ WBK S.A. (wcześniej WBK S.A.), gdzie przeszedł ścieżkę zawodową od Administratora Systemów IT, Kierownika zespołu, Dyrektora Oddziału do Dyrektora Centrum Bankowości Przedsiębiorstw.
W okresie od sierpnia 1999 do czerwca 2000 w ramach oddelegowania pracował w AIB Bank w Dublinie.
 

© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting